Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. godine

Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. godine

4.11 - 1251 ratings - Sourcekoje bi rodila A¾ena do kraja svoga prokreativnog perioda uz pretpostavku da sve A¾ivoroA‘ene djevojAice doA¾ive kraj fertilnog ... godina, u razdoblju kojega analiziramo (1780-1980), bila bliska stopi fizioloAike plodnosti (koja po F. Lorimeru65 iznosi 8, 32 djece). ... 15-49 godina uz ArsvoA‘enjeAl svih dobnih razreda na 49, mnoA¾enjem specifiAnih stopa fertiliteta s brojem godina Ardo 49Al). ... 21 u tekstu i Lit. br.


Title:Demografske promjene u Hrvatskoj od 1780. do 1981. godine
Author: Jakov Gelo
Publisher: - 1987
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA